تعویض یا فروش طلا  یا سکه مستعمل

همراهان و مشتریان عزیز شرکت بنیان آفرینان جلوه (مجموعه جواهری جلوه) که محصولی از مجموعه ما خریداری کرده اند می توانند با محصولات دیگری از ما تعویض نمایند و یا به فروش برسانند. و مبلغ را در بازه زمانی ۲۴ ساعته دریافت نمایند.  بدیهی است طلای مورد نظر به نرخ مظنه روز خرید، از شما خریداری شده و طلای جایگزین به نرخ مظنه فروش ارائه می گردد.

در این راستا محصول همراه عزیز طبق قانون اتحادیه کشوری و با ارائه تسهیلات ویژه خریداری و محصول جدید تقدیم خواهد شد. همچنین امکان تعویض محصولات مستمل خریداری شده از سایر طلافروشی ها (صرفآ با ارائه فاکتور فروش) با محصولات جدید شرکت بنیان آفرینان جلوه (مجموعه جواهری جلوه) فراهم گردیده است. ضمنآ شرکت بنیان آفرینان جلوه (مجموعه جواهری جلوه) مفتخر است در خصوص خرید طلاهای مستعمل همراهان و مشتریان عزیز شرکت بنیان آفرینان جلوه (مجموعه جواهری جلوه) در صورت داشتن فاکتور فروش اقدام و قیمت روز آن را پرداخت نماید.