( راه های ارتباطی با مجموعه طلا جواهری جلوه )
social media

وبسایت ها

jelwejewel.com - www.goldij.com

I n s t a g r a m

instagram.com/jelwejewel - instagram.com/talayeasl

T e l e g r a m

t.me/jelwejewel - t.me/jelwejewel2

R u b i k a

rubika.ir/jelwejewel - rubika.ir/jelwejewelry

F a c e b o o k

facebook.com/jelwejewel

T i k T o k

tiktok.com/jelwejewelry

Y o u t u b e

youtube.com/jelwejewelry

A p a r a t

aparat.com/jelwejewel

پیام رسان بله

ble.ir/jelwejewelry

پیام رسان ایتا

eitaa.com/jelwejewelry

شماره تماس ها مجموعه

۰۲۱۲۶۴۰۹۸۴۴ - ۰۲۱۲۲۲۷۳۰۵۵ - ۰۲۱۲۲۲۷۳۰۸۸ - ۰۲۱۲۲۲۷۳۰۸۱
۰۹۰۲۱۶۶۶۰۳۸ - ۰۹۰۲۱۶۶۶۰۳۹

آدرس گالری جلوه

تهران، خیابان میرداماد، نرسیده به میدان مادر، پاساژ آرش، طبقه همکف، پلاک ۱۳