خرید طلا, خرید کادو

پیشینه و گذشته ی پیدایش حلقه ازدواج

حلقه (طلا و نقره) ازدواج، پیشینه پیدایش و فسلفه آن حلقه ازدواج نماد و یکی از ابزارهای مهم مراسم ازدواج است که تعهد و پیوند رسمی عروس و داماد را نمایان می سازد. نگهداری از حلقه طلا به دلیل ارزش بالای معنوی بسیار مهم است. حلقه ازدواج می تواند با فلزات و آلیاژهای مختلفی تهیه شود اما حلقه ساخته شده از طلا مرسوم و متداول است. مراقبت از حلقه ازدواج (طلا) به دلیل نماد بودن آن از اهمیت و حساسیت زادی برخوردار است.

قدمت حلقه طلا ازدواج به زمان های خیلی دور باز می گردد. حلقه ازدواج، نشانه عشق دو نفر به یکدیگر است. این که در کدام دست پوشیده شود، اهمیت چندانی ندارد. در بسیاری از کشورها و فرهنگ ها مرسوم است که حلقه ازدواج را بر دست چپ می اندازند. داستان پیدایش منشا اصلی حلقه ازدواج یکی از جذابترین داستانهاست. سنت مبادله حلقه ازدواج به بیش از سه هزار سال پیش باز میگردد.

ریشه تاریخی حلقه ازدواج

در تمامی ادیان، فرهنگ و رسوم کشورهای مختلف استفاده از حلقه ازدواج در زمان عقد و ازدواج مشترک مرسوم است.

هرچند خرید طلا و جواهر برای عروس و داماد یک رسم است که در فرهنگ های مختلف دارای تفاوتهایی است. اما استفاده از حلقه ازدواج بویژه حلقه طلا در تمام فرهنگ ها و آیینها نمایان است. شواهد و قراین تاریخی و باستانی نشانگر استفاده از حلقه ازدواج در ماقبل تاریخ است. اولین حلقههای باستانی در واقع تکه هایی از گیاهان یا گلها بودند که در ابتدای مراسم عقد به مچ دست عروس بسته میشد. بعد از پایان مراسم تکهای از این گیاه را به انگشت عروس میبستند که نشان از ازدواج کردن او بوده است. برای اینکه ماندگاری این حلقه بیشتر شود به تدریج تغییراتی در آن صورت پذیرفت.

به نحوی که جنس این حلقه از گیاه به چرم، استخوان، عاج و نهایتاً حلقه هایی از فلزات گرانبها از جمله طلا تغییر یافت. مطابق مطالعات صورت گرفته، مصریان باستان اولین کسانی بودند
که از حلقه ازدواج استفاده کردهاند .

در مصر باستان حلقه دایرهای شکل نمادی از عشق بیپایان بود. این دایره به معنای دروازهای برای ورود به دنیای ابدیت در مصر باستان تلقی میشود. این به آن معنا است که عشق و تعهد زن و مرد بیپایان و تا دنیای دیگر ادامه خواهد داشت. به همین دلیل استفاده از حلقههای چرم میان عوام و حلقههای طلا و نقره در میان اشراف کاملاً رایج بود .

تاریخچه حلقه ازدواج در یونان مدرن به این صورت بوده است که دو حلقه ازدواج مورد استفاده قرار می گرفت. حلقه طلایی برای داماد و نقره برای عروس که به نشانه یگانگی و برابری مبادله می شد. در واقع ارزش بیشتر حلقه مردان نشان دهنده برتری موقعیت آن ها بوده است.

در قرن های پانزدهم و شانزدهم، ایتالیایی ها از حلقه ازدواج استفاده می کردند. عمدتا جنس حلقه از نقره بود. اروپاییان قرون وسطی نیز از الماس برای حلقه ازدواج استفاده می کردند و قدرت آن را حافظ پیمان ازدواج می دانستند. دهقانان ایرلندی نیز بر این عقیده بودند که ازدواج بدون حلقه ای از جنس طلا قانونی و مشروع نیست .

حلقه ازدواج

تاریخچه حلقه و انگشتر ازدواج در ایران

نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد حلقه در ایران از زمان ایران باستان و هخامنشیان وجود داشته است. طبق تحقیقات همسر پادشاه ایلام حلقه به دست می کرد. در زمان ایران باستان خانواده و زندگی زناشویی امری مقدس بود.

زنان از ارزش وجودی بالایی برخوردار بودند و تقریبا حقوقی هم سطح با حقوق مردان داشتند. مردان ایرانی با انداختن حلقه در انگشت خود مهر و وفاداری خود را نسبت به همسران خود نشان می دادند.

لازم به ذکر است حلقه طلایی که امروزه در تمام نقاط دنیا هنگام ازدواج زن و شوهر به دست هم می کنند برگرفته از “حلقه ی مهر” در آئین “میترائیسم ایران” است. در این آئین بارزترین نشانه میترا که ایزد بزرگ این آئین می باشد، حلقه مهر است که در بیشتر نقش های به جا مانده از میترا در دستش دیده می شود. در دست فروهر نیز به خوبی این حلقه دیده می شود.

میترا ایزد مهر و محبت و پیمان بوده است و بیش از سه هزار سال پیش کسانی که ازدواج می کردند آنرا به نشانه ی پیروی از میترا و نشان ارادت به وی به دست هم می کردند. همچنین آنها برای باقی ماندن در این پیمان از میترا یاری می جستند چرا که وی پیمان شکنان را دوست نمی داشت. هر چند که انداختن حلقه رسمی ایرانی است اما تعداد بسیار بسیار اندکی از ایرانیان اطلاع دارند و بسیاری از مردم دنیا نیز بدون اینکه بدانند، رسمی به جا مانده از ایرانیان را ادا می کنند. انداختن حلقه در انگشت چهارم دست چپ به این علت می باشد که از زمان قدیم این اعتقاد وجود داشته است که رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب می رسد.

حلقه ازدواج

تفاوت بین حلقه طلا و انگشتر طلا:

حلقه نامزدی

حلقه طلا یا رینگ با انگشتر طلا تفاوت میکند. انگشترهای طلای پر نگینتر، حلقه (یا رینگ) نیستند و انگشتر طلا میباشند. طبق معمول حلقه ظریف و بدون نگین و ساده است. در نتیجه حلقهها، رکاب (یا همان رینگهای) سادهای هستند که ظریف هستند و گاهی یک ردیف نگین روی آن کار شدهاست. اما انگشترهای ازدواج عروس و داماد نگین درشتتری دارند.

سایز انگشتر طلا یکی از موارد بسیار مهم در انتخاب انگشتر طلا است. با توجه تغییر سایز انگشتان بهتر است انگشتر طلا را در ساعت های مختلف دست کنید تا به خوبی از سایز انگشتر طلا اطمینان خاطر داشته باشید .

انگشتر ازدواج

انگشترهای بزرگ و پر نگین حلقه به شمار نمیآیند. حلقه معمولاً ظریف است که گاهی بدون نگین و ساده است. گاهی روی آنیک ردیف نگین قرار دارد. گاهی نیز میتواند یک نگین درشت روی آن کارشده باشد . حلقه طلا ازدواج معمولاً بر اساس سلیقه هر فرد انتخاب میشود. معمولاً در حلقه ها، حلقه داماد گرانتر میشود چراکه سایز بزرگتری دارد و در نتیجه فلز بهکاررفته در آن نیز بیشتر است. بر اساس باورهای اسلامی استفاده از طلا برای مردان توصیه نمیشود و در نتیجه اغلب دامادهای معتقد به باورهای اسلامی برای حلقه جنس نقره یا پلاتین را انتخاب میکنند.

استفاده مردان از حلقه طلا ازدواج

تا قرن گذشته، حلقه طلا ازدواج بیشتر برای زنان مرسوم بود. زمانی که زنی حلقه طلا در دست داشت نشان این موضوع بود که شوهر دارد و نسبت به شوهر خود وفادار است . اگر چه کلیسای مسیحی مبادله حلقه ازدواج را به عنوان راهی برای نشان دادن وفاداری مردان مطرح کرده بود. اما ستهای دوتایی حلقه ازدواج و استفاده مردان در زمان جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرد.

زمانی که سربازان آمریکایی و اروپایی حلقههای ازدواج را به عنوان راهی به یاد همسران، یاران و فرزندان خود در خانه به دست میکردند. این سنت بعد از جنگ جهانی دوم تداوم یافت.

در حال حاضر حلقه ازدواج نماد چیست؟

همانند گذشته، امروزه نیز حلقههای نامزدی و عروسی نمادی از تعهد، عشق و فداکاری هستند. در گذشته، حلقه ازدواج به معنای وعده یا قرارداد بین زن و شوهر و دو خانواده آنها بود. همچنین حلقه نشانه یا حتی سپرده امنیتی بود که نشان میداد قول یک مرد به اندازه طلا ارزشمند است . در دهههای اخیر، حلقه ازدواج به نمادی از فردیت و مشارکت تبدیل شده است که توسط زن و مرد از آن استفاده میشود. امروزه نه تنها درکشورهای غربی بلکه در سراسر جهان زوجین از حلقه طلا ازدواج به عنوان نمادی از عشق خود استفاده میکنند.

چرا حلقه طلا نامزدی را در دست چپ می اندازند؟

بر اساس این اعتقاد قدیمی حلقه را در دست چپ و در انگشت چهارم می اندازند که رگ این انگشت به طور مستقیم به قلب می رسد. رومی ها اولین افرادی بودند که حلقه را در انگشت چهارم دست چپ می انداختند. آنها بر این باور بودند که این رگ عشق دارد، رگی که به قلب منتهی می شود .

دلیل دیگر انداختن حلقه بر انگشت چهارم دست چپ به این علت است که حلقه طلا باید در انگشت و دستی قرار بگیرد که کمتر از دیگر انگشتان استفاده و کمتر دچار صدمه و آسیب می شود .

سخن پایانی

یک نکته مهم را هرگز فراموش نکنید و آن این است که حلقه ازدواج نشان تعهد و عشق شما در زندگی است. بنابراین ارزش این را دارد که زمانی را برای انتخاب مدل حلقه ازدواج و یا خرید حلقه طلا ازدواج منحصربهفرد و زیبا صرف کنید.

نکته مهم دیگر خرید حلقه طلا از فروشگاه و گالری قابل اطمینان است. در این راستا ضروری است در زمان خرید طلا از گالری های قابل اعتماد و طلافروشی های دارای مجوز کسب و کار از اتحادیه طلا و جواهر اقدام نمود. در خرید حلقه طلا، بایستی به عیار طلا و مرغوبیت آن توجه داشت. نکته مهم دیگری که در خصوص خرید حلقه طلا وجود دارد، دقت نمودن به اصالت ضمانت و گارانتی طلا است.

یعنی اگر شما طلایی را خریداری کنید که از این مورد محروم باشد، در واقع طلای شما هیچ ارزشی ندارد . همیشه در حین خرید طلا از اصالت ضمانت آن مطمئن شوید و بعد طلا را خریداری کنید. این ضمانت و گارانتی می تواند در قالب فاکتور فروش هم ظاهر شود که به نوعی شناسنامه طلا محسوب می شوند . رئیس اتحادیه طلا و جواهر جناب آقای ابراهیم محمدولی و جناب آقای محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر همواره در مصاحبه های خود تاکید می نمایند صرفا با طلافروشان زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر معامله کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *